ICDP-veiledning

ICDP (International Child Development Programme) er et veiledningsprogram til foreldre utviklet av Karsten Hundeide. Formålet med ICDP er å gjøre voksne sensitive overfor samspillet med barn. Det handler om et enkelt, helsefremmende og forebyggende program. Trollhaugen Barnehage tilbyr ICDP-veiledning en gang i året (4 kvelder). En av barnehagens  pedagoger er sertifisert som ICDP-veileder.