En liten perle i en stor hage

Vi er en liten barnehage med to avdelinger, totalt er det 28 barn i barnehagen. Vi er en tilknytningsbasert barnehage, og har derfor stort fokus på gode relasjoner og godt samspill mellom voksne og barn. Som en liten barnehage har vi gode muligheter til å ivareta barnas behov for trygghet, omsorg og utvikling i en stabil og forutsigbar hverdag.

Trollhaugen har barnas lek og trivsel i fokus. Her skal barna få både plass og tid til å velge egne aktiviteter, venner og arbeidsmåter. Gjennom egne erfaringer lærer de å bli kjent med sine ferdigheter og muligheter.

Trollhaugen barnehage består av to avdelinger, småbarnsavdelingen Lurvelegg og storbarnsavdelingen Dovregubben. Avdelingene jobber tett sammen, og om morgenen og i utetiden er alle barna sammen.

Vi har store flotte arealer både ute og inne. Det gir plass til mye lek der barna får oppleve vennskap, mestring og glede. 

  

Barnehagen vår ligger idyllisk til i en stor hage midt i Gjøvik med kort vei til sentrum, Fastland, Bassengparken, Gjøvik stadion og Mjøsstranda. Gjennom hele året er vi mye på tur, og om vinteren har vi faste ski- og skøytedager for de eldste barna. 

Åpningstider og ferier

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til 16.30. Barnehagen er åpen alle virkedager unntatt 4 ukers sommerlukking, og det er stengt i romjula og i dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag.
Vi har 5 planleggingsdager i året.

Ansatte

Barnehagen har 7 fast ansatte med mye erfaring og kunnskap om og med barn. Alle har utdannelse som barnehagelærer eller fagarbeider. I tillegg er vi tilknyttet opplæringskontoret og har lærling. Personalet er svært stabilt og det er et godt arbeidsmiljø.