Dovregubben

Dovregubben er avdelingen for de største barn. Her er det 18 barn fra 3 til 6 år.

På Dovregubben gir vi barna en trygg og god hverdag. Barna skal oppleve et fellesskap der alle føler seg sett og inkludert. Vi har stort fokus på lange frilekperioder der barna får god tid til egne aktiviteter. Da blir det tid til både rollelek, konstruksjonslek, formingsaktiviteter, spill og lesing av bøker. Leken bidrar til barns utvikling og læring både sosialt og språklig. Gjennom leken vil barna få prøvd ut sine fysiske ferdigheter, teste egne grenser og lære seg å mestre nye ting.

 

      

Hver dag har vi samlingsstund. Vi deler oss ofte i grupper for å kunne tilpasse aktiviteter ut fra utviklingsnivå. Det gir oss bedre tid til å se og lytte til hvert enkelt barn. 

Gjennom hele året går vi ofte på tur, både med små og store grupper. Vi har mange og varierte turmuligheter i nærområdet. Målet med turen kan blant annet være å bli kjent med hverandre og i nærmiljøet, fysisk aktivitet, kulturelle tilbud eller nysgjerrighet og utforsking. I vintersesongen går vi på ski og skøyter med de eldste barna. Hver uke går vi til skøytestadion for å gå på skøyter, og vi reiser til Øverby for å gå på ski.