Lurvelegg

Lurvelegg er avdelingen for de yngste barna, fra 1 til 3 år.

De yngste har behov for ro, utforsking og plass til sin lek og har sin egen base. På Lurvelegg legger vi stor vekt på trygghet og omsorg. De minste skal kjenne seg trygge, få mye oppmerksomhet, innlevelse i forskjellige situasjoner og voksenkontakt.  Siden vi er en tilknytningsbasert barnehage jobber vi mye med det: å etablere trygg tilkytning til barna. Vi er mye på gulvet sammen med de minste, undrer og undersøker omgivelsene sammen, leker og lærer i mange ”gyldne øyeblikk” i løpet av  dagen.  Det er viktig for oss at de minste alltid har et fang å krype opp i.

Lurvelegg har samlingsstund på formiddagen, da synger vi, bruker konkreter, leser en liten bok eller er fysisk aktive. Mat er viktig for de små og en dag i uka lages sunn middag sammen med barna. Vi liker å være fysisk aktive: en gang i uke har vi ”Bevegelseslandskap” inne på avdelingen. Siden vi har en flott grillhytte ned i hagen går vi tur ned dit en gang i uka, tar med oss matpakke og spiser mat i grillhytta.

Bevegelseslandskap på gulvet

Dette er et tilbud som skjer i frileken. Det handler om å tilrettelegge omgivelsene for de yngste. Materialet er hentet fra det vi kjenner fra gym: matter i forskjellige tykkelser, krabbetunnel, bru, forskjellige typer ball, skumklosser i forskjellig former, tepper over bordet. Et bevegelseslandskap legger til rette for at barnet for eksempel kan krabbe over en matte, litt videre kommer det en tunnel og til slutt en «stasjon» med forskjellige baller eller lignende. I dette landskapet finnes det mye spennende å utforske og det er barnet som bestemmer hva som skal utforskes og hvordan. Istedenfor en voksenstyrt aktivitet hvor voksne viser bevegelser, tar bevegelseslandskap utgangspunkt i det barnet selv synes er spennende.  Det finnes ingen fasit og ingenting er feil – det blir mange gode motoriske utfordringer: å krabbe, gå fra den ene til det andre, skli, rulle, kjenne på forskjellig materiale og oppleve spenning og mestring.